و امرهم شورا بينهم    

                      شعار نمي دهم عمل مي كنم

منصفانه حرف بزنيم       عادلانه كار كنيم  اگر مدرسه اي        آباد مي خواهيد

به   محدثه صفاری زاده   راي دهيد.

              "بياييد در مورد هر كاري قبل از انجام اندكي درنگ كنيم "

دانش آموزان عزيز به كسي راي دهيد كه قوه بيان ، تفكر و تعقل را دارا باشد .

كانديداي اصلح :فرزانه آسوده

توپ تانك فشفشه       اربابی شورا ميشه

بازم ميگم هميشه          اربابی شور

با اجازه بزرگترها       بله

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۰ مهر۱۳۸۹ساعت 20:40  توسط sarafraz  |